KTL - práškovanie + lakovanie = Najvyššia kvalita produktov Krex

Kerex investuje do kvality

Firma Kerex patrí k popredným európskym výrobcom výmenných nadstavieb na nákladné autá, prepravných systémov pre kombinovanú prepravu, technologických kontajnerov a taktiež výrobcom iných výrobkov pre európskych odberateľov. S cieľom dostať kvalitu svojich výrobkov, hlavne kvalitu povrchových úprav na najvyššiu úroveň, investovala firma veľké finančné prostriedky do novej technologickej linky pre katodické ponorné lakovanie (KTL) a následne nanášanie práškových farieb. Zavedením tejto novej technológie dosiahnu výrobky firmy Kerex úroveň povrchových úprav a hlavne úroveň antikoróznej ochrany, ktorá bola doteraz štandardom iba v automobilovom priemysle.

Katodické ponorné lakovanie – KTL

Katodické ponorné lakovanie je perfektná kombinácia antikoróznej ochrany, produktivity, ekonomiky výroby, kvality povrchu a ochrany životného prostredia. KTL zaručuje pre všetky výrobky firmy Kerex dlhoročnú anikoróznu ochranu, vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu, odolnosť voči slanej vode a chemickým látkam. Pri procese KTL je výrobok kompletne ponorený v KTL – vani v tekutej farbe, ktorá je pomocou anód ponorených a umiestených na bokoch a na dne KTL - vane, nabíjaná plusovým pólom. Ponorený výrobok je pri tomto procese napojený na mínusový pól a pôsobí ako katóda.

Týmto postupom dochádza ku elektrolytickému procesu pri ktorom sa vylučuje na celom aj veľmi členitom povrchu výrobku rovnomerná hrúbka farby. Farba sa pritom dostáva do všetkých dutín, rohov a na všetky hrany. Po vytiahnutí výrobkov z KTL – vane sa ponorí do ďalšej vane, kde sa opláchnu zvyšky farby na výrobku, ktoré tam neboli upnuté elektrostaticky. Týmto sa dosiahne úplne hladký povrch. Ďalším krokom je vypálenie výrobku v peci pri 180 °C. Technológia KTL sa používa ako konečný náter, alebo ako základný náter pod práškové lakovanie, čo sa aplikuje aj na všetky výrobky firmy Kerex a to spolu s počiatočným pieskovaním výrobkov zaručuje najvyššiu kvalitu povrchových úprav, ktorá je dnes dostupná na trhu.

Práškové nanášanie farby

Firma Kerex aplikuje práškové nanášanie farby na opieskovaný a KTL – základovaný povrch.
Práškové lakovanie je zárukou výborných optických vlastností náteru, UV odolnosti a dokonalej bariéry proti prenikaniu vlhkosti na výrobok. Prášková farba predstavuje pevné čiastočky, bez nutnosti použitia riedidiel a tužidiel. Aplikácia prebieha pomocou ručných pištolí alebo automatických zariadení. Aplikovaný prášok drží na výrobku pomocou elektrického náboja. Takto napráškovaný výrobok ide do vypaľovacej pece, kde prášok pri teplote cca. 160 – 200 °C polymerizuje a rozleje sa po celom povrchu pričom vytvorí dokonalý hladký povrch.

Použiteľnosť technológie

 • oceľ, oceľový plech
 • liatina
 • zinkovaná oceľ, zinkované plechy
 • hliník

Výhody

Inovatívna technológia pozostáva z dokonalého opieskovania povrchu, KTL - náteru a práškového lakovania. Týmto dostávajú
všetky výrobky firmy Kerex nasledujúce významné vlastnosti:

 • Celoplošnú dlhodobú antikoróznu ochranu povrchu výrobku odpovedajúcu testom v soľnej komore podľa normy DIN EN ISO 9227
 • Dokonalé zamedzenie podkoródovania ,napr. pri mechanickom poškodení povrchu
 • Výborná odolnosť voči chemickým látkam a olejom
 • Rovnomerná vrstva náteru v úzkej tolerancii hrúbky farby
 • Vysoké optické vlastnosti náteru
 • Žiadne tvorenie kvapiek a stekancov farby
 • Vysoká UV stabilita
 • Veľmi dobre pokrytie dutín a rohov
 • Perfektne prekrytie hrán a zvarov
 • Minimálne straty farby počas aplikácie
 • Vhodnosť pre veľmi členité výrobky s rôznou geometriou
 • Vhodné pre životné prostredie, vďaka použitiu KTL – farby
  na báze vody teda bez použitia klasických riedidiel

Typické oblasti použitia

 • Automobilové diely
 • Poľnohospodárske stroje
 • Časti nákladných áut, napr. karosérie, nápravy, rámy, držiaky, časti prevodoviek
 • Stavebné stroje napr. kabíny
ktl-parametre

ktl schema

ktl-prospekt-b

ktl-prospekt-c

ktl-prospekt-d