Snahou firmy KEREX je vyrábať vysokokvalitné výrobky odpovedajúce potrebám našich zákazníkov a splňujúcich všetky ekologické a výrobkové normy európskej únie. Okrem toho je snahou našej firmy dodávať výrobky s dlhodobou životnosťou hlavne s ohľadom na ochranu proti korózii a výrobky s požadovanými úžitkovými vlastnosťami napr. optimálnym pomerom užitočnej a vlastnej hmotnosti.

Okrem toho, že kvalita našich výrobkov je preverená desaťročnými skúsenosťami naše výrobky spĺňajú európske normy, ktoré sú potvrdené aj získanými certifikátmi. V oblasti certifikácie prevedenia a optimalizácie hmotnosti úzko spolupracujeme z dvoma certifikačnými spoločnosťami - OBB (AT) a DNV GL (DE). Všetky naše výrobky sú schválené jednou z týchto dvoch spoločností.

Uvedené typové certifikáty sú malou ukážkou z množstva ďalších.

OBB certifikát

OBB certifikát

OBB certifikát

OBB certifikát

OBB certifikát

OBB certifikát

GL certifikát

GL certifikát

GL certifikát

GL certifikát

GL certifikát

GL certifikát

RINA certifikát

RINA certifikát

DEKRA certifikát

DEKRA certifikát

TUV certifikát

TUV certifikát

GSB certifikát

GSB certifikát

QUALICOAT certifikát

QUALICOAT certifikát

SGS certifikát

SGS certifikát

IIW certifikát

IIW certifikát

GWE certifikát

GWE certifikát

GSI SLV certifikát

GSI SLV certifikát

SLV certifikát

SLV certifikát

DB certifikát

DB certifikát

SGS Certifikát ISO 14001:2015

SGS Certifikát ISO 14001:2015