Hlavné parametre

 • dĺžky 9120 mm, alebo iné
 • výška do 3200 mm
 • šírka 2550 mm
 • celková nosnosť nadstavby 32 000 kg
 • CSC certifikát pre transport po železnici podľa DIN 283
 • záťaž podlahy pre manipulačný vozík do 5460 kg
 • certifikát pre colnú prepravu tovarov
15 multinadstavba 01

Podlahová skupina

je vytvorená z ohýbaných profilov hrúbky 4 mm, kvality St. 52.2, podlahová konštrukcia výšky 200 mm. Podlahová doska z protišmykovej vodovzdornej preglejky hrúbky 27 mm, štyri kusy jednoduchých upínacích prvkov (odliatkov). Upínacie prvky sa nachádzajú v rohoch nadstavby v 30 stopej pozícií. Podlahová skupina je vybavená uchopovacími hranami podľa normy 283/284. V podlahe sa nachádzajú manipulačné otvory pre vysokozdvižný vozík. V podlahe je zapustených 7 párov sklopných kotviacich elementov. Na prednom čele sa nachádza dorazový profil proti poškodeniu pri manipulácii autom.

Nadstavba

Čelo

Čelné panely sú zo zinkovaného prelisovaného plechu kvality St. 37.2, a čelo je opatrené po celej šírke nadstavby horizontálnou klapkou s výškou cca. 600 mm . Klapka slúži vysypovaniu nákladu a je poistená centrálnym uzatváraním s bočným ovládaním.

Pravá strana

Pravá strana nadstavby je vybavená oceľovými 4 krídlovými bočnými dverami a jedným pevným stredovým stĺpikom. Každé krídlo bočných dverí je vybavené dvoma vonku ležiacimi uzatváracími tyčami. Vyrobené sú zo zinkovaného prelisovaného plechu kvality St. 37.2 . Táto nadstavba je certifikovaná skúšobňou RINA Industry a má certifikát CSC pre prevedenie s oceľovými bočnými dverami a hliníkovými bočnými dverami.

Ľavá strana

Pravá strana nadstavby je vyrobená zo zinkovaného prelisovaného plechu kvality St. 37.2 Na spodnom okraji nadstavby ochranný profil výška cca 250 mm. Rám nadstavby je vytvorený z ohýbaných profilov hrúbky cca.5 a 6 mm, kvality St. 52.2. V stene sa nachádzajú štyri ventilačné otvory.

Zadný portál

Zadný portál je tvorený dvojkrídlovými trapézovými kontajnerovými dverami zo zinkovaného prelisovaného plechu kvality St. 37.2

Strecha

Strecha je tvorená rolovacou plachtou vystuženou hliníkovými pozdľžnymi profilmi. Po bokoch plachty sú napínacie pásy na zaistenie plachty počas prepravy. Pod plachtou je nadstavba vystužená priečnými oceľovými oblúkami.

Vnútorná výbava a dodatkové vybavenie

podľa priania zákazníka / viac Výbava nadstavieb >

Povrchová úprava, reklamný popis

 • pieskovanie na SA 2,5
 • chemické odmasťovanie a chemická predpríprava proti korózii v ponornej vani
 • z vonku a zvnútra katodické ponorné základovanie vo svetlom odtieni
 • z vonku a zvnútra práškové lakovanie v RAL podľa želania zákazníka
 • označenie a výstražné nálepky podľa DIN 284, DIN 283.
 • Reklamný popis realizujeme podľa návrhu