Informácia o verejnom obstarávaní

Dodanie technológie pre projekt s názvom: "Modernizácia technolo- gického vybavenia"

Kúpna zmluva č. 1 (Prílohy kúpnej zmluvy č. 1
Kúpna zmluva č. 2 (Prílohy kúpnej zmluvy č. 2)