Hlavné parametre

 • dĺžky 7450 mm
 • výška 2670 mm
 • šírka 2550 mm
 • celková nosnosť nadstavby 16 000 kg
 • UIC certifikát pre transport po železnici podľa DIN 283
 • záťaž podlahy pre manipulačný vozík do 5460 kg
 • certifikát pre colnú prepravu tovarov
 • certifikát XL pre upevnenie tovarov
10 ocelove bocne dvere

Podlahová skupina

je vytvorená z ohýbaných profilov hrúbky 3,5 mm, kvality St. 52.2, podlahová konštrukcia výšky 180, podlahová doska z protišmykovej vodovzdornej preglejky hrúbky 24 mm, štyri kusy jednoduchých alebo dvojitých upínacích prvkov, uchopovacie hrany, štyri kusy oporných nôh pevných alebo teleskopických, pri dverách vyťahovací rebrík. Navádzací tunel šírky 600 mm je tvorený dvoma uzatvorenými profilmi. Na prednom čele nárazník proti poškodeniu pri cúvaní autom pod nadstavbu.

Nadstavba

Bočné a čelné panely sú tvorené kombináciou ALU WOOD dosiek hrúbky 20 mm a oceľovej konštrukcie. Konštrukcia je z plechu kvality St.37.2. ALU WOOD osky sú vsadené do oceľovej konštrukcie, upevnené lepením a nitovaním. Konštrukcia je zváraná, nie nitovaná. V zadnej časti nadstavby sa nachádzajú bočné odsúvateľné dvere hliníkovej konštrukcie. Strešné panely sú zo zinkovaného prelisovaného plechu kvality St.37.2. Zadný portál je tvorený rolovacími hliníkovými dverami. Na spodnom okraji nadstavby je okopový plech s výškou cca 250 mm. Rám nadstavby je vytvorený z ohýbaných profilov hrúbky 3 a 3,5 mm, kvality St. 37.2, štyri ventilačné otvory v bočných stenách. V spodnej časti zadného portálu sú umiestnené oceľové nárazníky chrániace nadstavbu pred poškodením.

Équipement intérieur et équipement supplémentaire

Sur mesure à la demande du client / lire plus: Équipement des caisses mobiles ...

Traitement de surface et description publicitaire

 • sablage à SA 2,5
 • dégraissage chimique et pré-traitement contre la corrosion dans la cuve à immersion
 • traitement de base cathodique en teinte claire de l´intérieur et de l´extérieur
 • laquage en poudre en RAL sur mesure à la demande du client de l´intérieur et de l´extérieur
 • désignation et étiquettes d´alerte selon DIN 284, DIN 283.
 • description publicitaire réalisée d´après la proposition

Technické údaje

 Typ C 745
  Celková hmotnosť cca. kg 16000
A Celková dĺžka cca. mm 7450
B Svetlá dĺžka cca. mm 7310
C Celková šírka cca. mm 2550
D Hrúbka zadnej steny /dverí/ cca. mm 40
E Hrúbka prednej steny cca. mm 40
F Hrúbka strechy cca. mm 25
G Odstup po upínaciu kocku cca. mm 798,5
H1 Celková výška cca. mm 2670
H2 Podjazdová výška cca. mm 870 až 1320 /po 50 mm/
I Svetlá šírka cca. mm 2470
J Svetlá šírka dverí cca. mm 2470
K Svetlá výška cca. mm H1 - 239
L Svetlá výška dverí cca. mm H1 - 294
M Hrúbka bočnej steny cca. mm 40
N Hrúbka podlahy cca. mm 180

 

technicky vykres nadstavba