Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ - NOVÉ

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ pre dodanie technológie pre projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“

Verejné obstarávanie s názvom „Dodanie a montáž laserového páliaceho stroja“ pre dodanie technológie pre projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na výrobu oceľových súčiastok“

Projekty s podporou EÚ

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na úpravu oceľových plechov.

Informácia o verejnom obstarávaní

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na úpravu oceľových plechov.

Projekty s podporou EÚ

Zavedenie inovatívnej technológie do výroby veľkých kovových konštrukcií spoločnosti KEREX s.r.o.

Informácia o verejnom obstarávaní

Dodanie technológie pre projekt s názvom: "Modernizácia technolo- gického vybavenia"

PREPRAVNÝ PORIADOK

Cestnej nákladnej dopravy KEREX s.r.o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce

Informácia o verejnom obstarávaní

Dodávka technológie – vysekávací stroj na oceľové plechy